Live Free and Ride • Er is iets treurigs gaande.
  Op dit forum zie ik herhaaldelijk vragen om functies in de routeplanner waarvan ik denk; Mwah waarom….?
  Zo wil men het pauze moment en de duur van de pauses inplannen. Voor de koffie een moment vastleggen. Tijd voor het broodje tijdens de lunch vastleggen. Het begin en de duur!
  Om dat zo precies mogelijk te kunnen uitvoeren wil men dan eigenlijk ook nog de eigen gemiddelde snelheid kunnen ingeven zodat de tijden zo goed mogelijk overeen komen.
  En als dat nog niet genoeg mag natuurlijk een opgave mogelijkheid van het brandstofverbruik en de tankinhoud niet ontbreken.

  Natuurlijk. Als je met een (grote) groep rijdt dan is daar helemaal niks mis mee. Als je onderweg bent naar een ferry met beperkte vaartijden is daar helemaal niks mee.
  Dat is namelijk de toegevoegde waarde van de moderne route planner.
  Maar doe dat nou niet als je met een paar motoren dagtochtjes gaat rijden. Stop als je daar zin in hebt. Als je iets leuks ziet. En ga weer rijden als het zo ver is.
  Ga rond het middaguur op zoek naar een lunch gelegenheid. Ga zitten op een gezellig plekje en ga weer rijden als het zo ver is.
  Het moderne leven bestaat al uit strakke planningen en prestatie verplichtingen. Laat dat niet toe in jouw motorritten.
  Live Free and Ride

  Something sad is going on.
  On this forum I see repeatedly askings for functions in the route planner which I think; Mwah why….?
  For example, one wants to plan the time of at the break moments and the duration of the pauses. Capture a moment before coffee. Capture time for the sandwich at lunch. The beginning and the duration!
  In order to be able to perform this as precisely as possible, one also wants to be able to enter their own average speed so that the times correspond as well as possible.
  And if that's not enough, a statement of fuel consumption and tank capacity should of course not be missing.

  Naturally. If you drive with a (large) group, there is nothing wrong with that. If you're on your way to a ferry with limited sailing times, there's nothing wrong with that.
  That is the added value of the modern route planner.
  But don't do that if you're going on day trips with a few motorcycles. Stop if you feel like it. If you see something nice. And drive again when the time comes.
  Look for a lunch spot around noon. Sit down in a cozy spot and drive again when the time comes.
  Modern life already consists of tight schedules and performance commitments. Do not allow that in your motorcycle rides.
  Live Free and Ride

  IMG_0531 (1).jpg • Ware Worte. Ich denke du bist Pensioniert? Ich habe gerade mal 3 Wochen für meinen Trip. Klar plane ich zuviel, heute muss immer alles passen und das Abenteuer ist weniger als noch vor 30 Jahren. Organisiere gerade etwas Osteuropa. 250km in einem Tag? Kinderkacke sagt jeder! 250 km in der Ukraine? Hmmmm, wenn ich mir die Strassen so anschaue... Ich Plane immer A + B. Heisst wenn ich es schaffe bis nach Griechnland runter habe ich einen Lastwagen gebucht der mein Motorrad zurück bringt und ich fliege. Wenn nicht fahre ich über Gääähn Ungarn wieder heim. DAS ist es was MRA so geil macht. Die Karten und Google! Abgesehen von den Karten ist Basecamp in den meisten fällen besser: Mehrer Routen darstellen UND Bearbeiten! , Wegpunke setzten ohne in die Route auf zu nehmen, Favoritten, Kategorien, Symbole ect. Nun warte ich auf den Update der Navigation App. MRA ist sehr cool, aber da ist noch viel Luft nach oben 🙂


 • Instructor

  @Jack-van-Tilburg
  Daar was vanuit de community vraag naar, zeker diegene die georganiseerde reizen maken, zodat ze op tijd op een bepaald zijn.

  Ikzelf maak er ook dankbaar gebruik van, en je hoeft niet te stoppen op de aangegeven plaatsen, want daar is eenieder vrij in😉

  There was a demand for this from the community, especially those who make organized trips, so that they are on time at a specific time.

  I myself also use it gratefully, and you don't have to stop at the indicated places, because everyone is free to do that • @Hans-van-de-Ven-MRA-Master
  Ja Hans, ik schrijf niet voor niets "Dat is namelijk de toegevoegde waarde van de moderne route planner."

  Yes Hans, it's not for nothing that I write "That is the added value of the modern route planner." • @Jack-van-Tilburg 👏🏻 Ik ben het volledig met je eens. Ik ben misschien nog meer 'haar shirt' dan dat!

  Ik vraag me af of er ooit wel eens over nagedacht is om een "plug in" soort benadering van de apps te gebruiken?
  Verzorg een goed, stabiel, betrouwbaar basisroute creëren en navigatiepakket, maak dan plug ins beschikbaar voor degenen die extra functies en zoveel extra complexiteit willen toevoegen aan hun rij als zij geschikt achten, zodat degenen die moeten genieten van niet voldoende complexiteit en incorporeerde limiet van insecten die hand in hand gaan! De meest geavanceerde functies kunnen zelfs worden aangerekend. 😲

  Natuurlijk kan er een debat worden gevoerd over wat een "basispakket" zou kunnen omvatten, wat er mogelijkheden voor kunnen zijn en welke kenmerken als het de moeite waard was om extra te betalen! Maar een andere manier om het te bekijken is om te vragen waarom iedereen moet betalen voor ongewenste complexiteit en problemen die slechts een paar mensen eisen?

  I agree with you completely. I might even be more 'hair shirt' than that!

  I wonder whether any thought has ever been given to a 'plug in' kind of approach to the apps?
  Provide a good, stable, reliable basic route creation and navigation package, then make plug ins available for those who want to add extra features and as much extra complexity to their riding as they deem fit, leaving those who recoil from that to enjoy not having to suffer the complexity and increased liklihood of bugs that go hand in hand with it! The most advanced features could even be charged for.😲

  Of course there can be a debate about what a 'basic package' could include, what could be possibilities for it and what characteristics it were worth paying extra for! But another way to look at it is to ask why everyone has to pay for unwanted complexity and problems that only a few people demand?


 • RouteXperts

  Thanks for the English versions of this post and thread. 👍 • Ik ben inderdaad gepensioneerd. Sinds een jaar. Dus dat heeft mijn zienswijze op motorrijden niet beïnvloed. Vijfenveertig jaar rijervaring, die ik inmiddels heb, deed dat wel.
  Het verhaaltje dat ik geschreven heb was geen reactie op de functionaliteit of het functioneren van MRA. Het is een uitdaging aaan iedereen om het motorrijden wat meer avontuurlijk te maken.
  Hoeveel motorrijders gaan alleen weg als er een geplande route in hun navigator staat?
  Wie gaat 's morgens weg met het doel om twee uren oostelijk te rijden, dan een uur naar het noorden en zo verder. En dan per ongeluk op de erf van een boerderij uit te komen, voorts een praatje maakt met de verbaasde boer. Die aan het einde van een doodlopend pad woont.
  Wie slaat op goed geluk rechtaf een onbekende weg in dat uiteindelijk een onbegaanbaar pad wordt waar je nog alleen met veel moeite je motorfiets kan keren?
  Routeplanners zijn belangrijk en MRA heeft een grote functie voor ons. Maar laat het niet het avontuur van motorrijden wegnemen.

  I am indeed retired. Since a year. So that didn't affect my view of motorcycling. Forty-five years of driving experience that I now have did.
  The story I wrote was not a response to the functionality or functioning of MRA. It is a challenge for everyone to make motorcycling a little more adventurous.
  How many motorcyclists only leave when there is a planned route in their navigator?
  Who leaves in the morning with the goal of driving two hours east, then an hour north and so on. And then accidentally arrive at the yard of a farm and have a chat with the surprised farmer. Who lives at the end of a dead end.
  Who randomly turns right into an unknown road, that eventually becomes an impassable path where you can only turn your motorcycle with great difficulty?
  Route planners are important and MRA has a big function for us. But don't let it take away the adventure of motorcycling. • @PAD-0
  Het is typerend voor de IT wereld om ons op te schepen met gecreëerde behoeftes.
  Bijvoorbeeld WordPerfect dat door Gates geevolueerd is tot een gedrocht (MS Word) waar de gemiddelde gebruiker bang van is geworden. Mooi onderwerp voor een nieuw topic 🙂

  It is typical of the IT world to put us up with created needs.
  For example WordPerfect that Gates has evolved into a monstrosity (MS Word) that has scared the average user. Nice topic for a new thread 🙂 • @Jack-van-Tilburg Het is maar net waar je karakter/brein voorkeur of belang bij heeft.

  Ik ben wel zo'n "control freak" die alles tot in de puntjes voorbereid wil hebben... Natuurlijk is dat praktisch totale onzin, maar het geeft mijn brein rust. In de praktijk echter ben ik zeker niet gedwongen de pauze te houden daar waar ik hem gepland had, maar ik bereid de pauzes dusdanig "nauwkeurig" voor dat ik tot op heden nog NOOIT opzoek ben gegaan naar een leukere of betere pauze plek/horeca gelegenheid.

  Het freewheelen op de motor is heel leuk, maar niet voor mij. 😋 ik ken mezelf goed en weet dus ook goed waar in de route ik ongeveer moet pauzeren om het leuk te houden... En dan bedoel ik meer de fysieke ongemakken op de motor.lees: zere kont, want mijn fietsie is niet zo relaxed als een GS haha.

  Zo heeft ieder zijn voorkeur maar laten we afspreken dat we elkaar niet bekritiseren op het krampachtig of juist nonchalant plannen van de routes om te voorkomen dat we de innovaties binnen MRA daardoor remmen 😱hihi.
  Leven en laten leven (tjonge, ik citeer mijn moeder 😁.)

  Soms rijd ik volgens de Twentse uitdrukking: kiek'n wat't wordt, maar dat is zeer sporadisch. 😀 • Ik zou zeker niet proberen om iemand te bekritiseren op basis van hun aanpak van routeplanning en organisatie tot in de ‘n’ graad - het vergt allerlei soorten om een wereld te maken.

  Het zou geweldig zijn als producenten van allerlei technologie, met name smartphones en tabletten, en software dat zouden herkennen!

  Windows 10 is een enorm geval in punt - ik zie het als grotendeels bloatware, waarvan ik sommige kan en verwijderd hebben (inclusief sommige ik ‘niet toegestaan’), maar andere dingen zijn zo diepgeworteld dat het niet kan worden verwijderd, ondanks het geheel overbodig, of zelfs grondig ongewenst.

  Waarom maken we niet pakketten (zoals MRA) zeer aangepast?

  Als het allerlei soorten nodig heeft, waarom maak je dan niet allerlei soorten gelukkig?

  I certainly wouldn’t seek to criticise anyone on the basis of their approach to route planning and organising to the ‘n’th degree - it takes all sorts to make a world.

  It would be great if producers of all kinds of technology, particularly smartphones and tablets, and of software, would recognise that!

  Windows 10 is a huge case in point - I see it as largely bloatware, some of which I can and have removed (including some I’m ‘not allowed to’), but other stuff is so deep rooted that it can’t be removed, despite being utterly superfluous, or even thoroughly undesirable.

  Why not make packages (such as MRA) highly customisable?

  If it takes all sorts, why not make all sorts happy?


Log in to reply
 

Ambassadors
Want to participate in the MyRoute-app community, get recognized and grab cool rewards? Perhaps you'd like to become a MRA Ambassador.
ACTIVE USERS
POPULAR TOPICS MY GROUPS