Wel of niet motorrijden tijdens de corona crisis... • Moderation notice:
  English version added by Timo. Found below

  NL:

  Lastig, dat is het eerste wat in mij opkomt…

  in sommige landen zoals België kan recreatief motorrijden een boete opleveren, in andere landen, zoals Nederland is het motorrijden tijdens het schrijven van dit bericht (nog) niet verboden. Dus ik, als nuchtere Nederlander, rijd gewoon mijn toertje als dat zo uitkomt. Op de motor ben je niemand tot last, eten en drinken neem ik mee, met tanken doe ik handschoentjes aan.

  Nu zie ik af en toe berichten voorbij komen op sociale media dat het toch onverantwoord is. Je zou een ongeluk kunnen krijgen en een bed op de IC in beslag nemen die je beter kunt vrijhouden voor een corona patiënt. Daar hebben ze wel een punt, maar aan de andere kant, de meeste ongelukken gebeuren thuis. Enne, met teveel eten en te weinig sporten in combinatie met stress loop je ook een behoorlijk risico. Persoonlijk vind ik boodschappen doen gevaarlijker als individueel een ritje rijden. Ga maar eens na wie je boodschappen allemaal in handen hebben gehad; de producent, de magazijnmedewerker, de transporteur, de vakkenvuller en misschien ook andere klanten van de supermarkt...

  Dus als je het aan mij vraagt…
  Blijf gewoon motorrijden zolang dat niet verboden is, hou afstand, bescherm jezelf en anderen en rij nóg voorzichtiger als anders!

  Hopelijk ontstaat er hier in het digitale MRA Café een levendige en respectvolle discussie en kunnen we alle ellende om ons heen een momentje vergeten…

  Heel veel sterkte komende tijd en laten we elkaar zoveel mogelijk steunen!

  Michel van Hagen (MRA Founder)

  Verslagje motorrit woensdag 18 maart
  Helder artikel over Corona


  EN:
  Should I motorcycle, or not, during the coronacrisis? Tricky question, that's the first thing that comes to mind...

  in some countries such as Belgium, recreational motorcycling can result in a fine. In other countries, such as the Netherlands, motorcycling isn’t prohibited (yet). So I, as a down-to-earth Dutchman, just drive my rides when it suits me. You don’t bother anyone on a motorcycle and I take food and drinks with me. When I fill up on gas, I put gloves on.

  Now occasionally, I see messages on social media that this is irresponsible. You could have an accident and as a result confiscate a bed in the ICU that could have been reserved for a corona patient. Those people have a point, but on the other hand, most accidents happen at home. Additionally, with too much food and too little exercise combined with stress you also run a considerable risk. Personally, I feel grocery shopping is actually more dangerous than driving individually. Consider who has had all those groceries in their hands; the producer, the warehouse worker, the transporter, the box filler and perhaps also other customers at the supermarket ...

  So if you ask me ...

  Just keep riding as long as it is not prohibited, keep your distance, protect yourself and others and drive more carefully than usual!

  Hopefully there will be a lively and respectful discussion here in the digital MRA Café and we can forget about all the misery around us for a moment ...

  A lot of strength in the near future and let's support each other as much as possible!

  Michel van Hagen (MRA Founder)


 • administrator

  Goed geschreven Michel! Ik heb je bericht even naar het Engels vertaald zodat de Engelstalige community ook mee kan lezen.


 • Instructor

  Wij hebben als bestuur van MTC-Zeilberg, besloten om voorlopig alle Toertochten en het Voorjaarsweekend te annuleren.
  Wij vinden dat je in deze situatie niet met groepen kunt gaan rijden. In de meeste landen wordt al het advies gegeven om alleen de noodzakelijke verplaatsingen te doen. Zie hiervoor deze website. Belgie mag je al niet meer in om te voorkomen dat het virus zich blijft verspreiden.
  Onze evenementenpagina ziet er dan op dit moment heel anders uit dan normaal. 😟
  Natuurlijk mag / kun je wel met de motor naar je werk, en als je terug naar huis gaat een stukje omrijden om je gedachten even te verzetten.😉
  Laten we hopen dat we met z'n allen het snel virus onder controle krijgen, zodat het normale dagelijkse leven weer opgestart kan worden. Je moet er toch niet aan denken dat we hier in dezelfde situatie als in Italië of Spanje terecht komen.
  Blijf allemaal gezond en probeer onnodige contacten te voorkomen, het is lastig, maar het is helaas niet anders, we zullen allemaal op moeten letten met wat we doen. Hou ook elkaar in het oog en bel elkaar wat vaker op als je (thuis) werkt.

  As board of MTC-Zeilberg, we have decided to temporarily cancel all tours and the Spring weekend.
  We believe that you cannot drive with groups in this situation. In most countries, advice is already given to make only the necessary trips. See this website. You are no longer allowed to enter Belgium to prevent the virus from spreading.
  Our event page looks very different than usual at the moment. 😟 : white_frowning_face:
  Of course you can / can go to work with the motorbike, and when you go back home you make a detour to change your mind.😉 : wink:
  Let's hope that together we can get the fast virus under control, so that normal daily life can be restarted. You should not think that we are in the same situation here as in Italy or Spain.
  Everyone stay healthy and try to avoid unnecessary contacts, it is difficult, but unfortunately it is no different, we will all have to pay attention to what we do. Also keep an eye on each other and call each other more often when you work (at home).

  Als Vorstand von MTC-Zeilberg haben wir beschlossen, alle Touren und das Frühlingswochenende vorübergehend abzusagen.
  Wir glauben, dass Sie in dieser Situation nicht mit Gruppen fahren können. In den meisten Ländern wird bereits empfohlen, nur die erforderlichen Reisen zu unternehmen. Siehe diese Website. Sie dürfen nicht mehr nach Belgien einreisen, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern.
  Unsere Veranstaltungsseite sieht derzeit ganz anders aus als gewöhnlich. 😟 : white_frowning_face:
  Natürlich können / können Sie mit dem Motorrad zur Arbeit gehen, und wenn Sie nach Hause zurückkehren, machen Sie einen Umweg, um Ihre Meinung zu ändern. 😉 : zwinker:
  Hoffen wir, dass wir gemeinsam den schnellen Virus unter Kontrolle bringen können, damit das normale tägliche Leben wieder aufgenommen werden kann. Sie sollten nicht denken, dass wir uns hier in der gleichen Situation befinden wie in Italien oder Spanien.
  Jeder bleibt gesund und versucht unnötige Kontakte zu vermeiden, es ist schwierig, aber leider ist es nicht anders, wir müssen alle darauf achten, was wir tun. Behalten Sie sich auch im Auge und rufen Sie sich bei der Arbeit (zu Hause) häufiger an.

  En tant que conseil d'administration de [MTC-Zeilberg] (https://www.mtczeilberg.nl/), nous avons décidé d'annuler temporairement toutes les visites et le week-end de printemps.
  Nous pensons que vous ne pouvez pas conduire avec des groupes dans cette situation. Dans la plupart des pays, il est déjà conseillé de ne faire que les déplacements nécessaires. Voir ce site Web. Vous n'êtes plus autorisé à entrer en Belgique pour empêcher la propagation du virus.
  Notre page d'événement est actuellement très différente de la normale. 😟
  Bien sûr, vous pouvez / pouvez aller travailler avec la moto, et quand vous rentrez chez vous, faites un détour pour changer d'avis. 😉 : clin d'oeil:
  Espérons qu'ensemble, nous pourrons maîtriser le virus rapide, afin que la vie quotidienne normale puisse reprendre. Il ne faut pas penser que nous sommes dans la même situation ici qu'en Italie ou en Espagne.
  Tout le monde reste en bonne santé et essaie d'éviter les contacts inutiles, c'est difficile, mais malheureusement ce n'est pas différent, nous devrons tous faire attention à ce que nous faisons. Gardez également un œil sur l'autre et appelez-vous plus souvent lorsque vous travaillez (à la maison).

  Como junta de MTC-Zeilberg, hemos decidido cancelar temporalmente todos los tours y el fin de semana de primavera.
  Creemos que no puede conducir con grupos en esta situación. En la mayoría de los países, ya se dan consejos para hacer solo los viajes necesarios. Consulte este sitio web. Ya no se le permite ingresar a Bélgica para evitar la propagación del virus.
  Nuestra página del evento actualmente se ve muy diferente de lo habitual. 😟
  Por supuesto, puedes / puedes ir a trabajar con la moto, y cuando vuelves a casa te desvías para cambiar de opinión. 😉 : guiño:
  Esperemos que juntos podamos tener el virus rápido bajo control, para que la vida diaria normal pueda reiniciarse. No debe pensar que estamos en la misma situación aquí que en Italia o España.
  Todos se mantienen saludables e intentan evitar contactos innecesarios, es difícil, pero desafortunadamente no es diferente, todos tendremos que prestar atención a lo que hacemos. También vigílense y llamen con más frecuencia cuando trabajen (en casa).

  Come consiglio di MTC-Zeilberg, abbiamo deciso di cancellare temporaneamente tutti i tour e il fine settimana di primavera.
  Crediamo che non puoi guidare con i gruppi in questa situazione. Nella maggior parte dei paesi, vengono già forniti consigli per effettuare solo i viaggi necessari. Vedi questo sito web. Non ti è più permesso entrare in Belgio per impedire la diffusione del virus.
  La nostra pagina dell'evento attualmente sembra molto diversa dal solito.😟
  Ovviamente puoi / puoi andare a lavorare con la moto e quando torni a casa fai una deviazione per cambiare idea. 😉
  Speriamo che insieme possiamo tenere sotto controllo il virus veloce, in modo che la normale vita quotidiana possa essere riavviata. Non dovresti pensare che ci troviamo nella stessa situazione qui in Italia o in Spagna.
  Tutti restano in salute e cercano di evitare contatti non necessari, è difficile, ma sfortunatamente non è diverso, dovremo tutti prestare attenzione a ciò che facciamo. Tieniti d'occhio e chiamati più spesso quando lavori (a casa).

  Met vriendelijke groet/mit freundlichen Grüßen/Best regards,

  Toersecretaris
  MTC-Zeilberg
  Hans van de Ven (MRA RouteXpert) • This post is deleted!


 • RIVM: recreatief motorrijden kan (in Nederland)

  Voor veel motorrijders is het een dilemma: is motorrijden nou wel of niet toegestaan na de aangescherpte maatregelen ter bestrijding van het Corona-virus. RIVM persvoorlichter Coen Berends is tegenover Nieuwsmotor.nl daar heel duidelijk over: recreatief motorrijden kan, mits maar wordt voldaan aan de gestelde algemene maatregelen met betrekking tot groepsvorming en afstand houden.

  Berends over motorrijden in deze tijd: “Motorrijden valt niet onder de verscherpte maatregelen, je mag het net zo zien als hardlopen of fietsen en andere vormen van ontspanning, dus dat is toegestaan. Ik heb toevallig ook gelezen dat er gesproken wordt over een extra gevaarzetting die motorrijden zou hebben, maar dat lijkt me ook te kunnen gelden bij andere activiteiten. Ik kan alleen maar aanraden extra voorzichtig te doen, zodat er geen medische hulpverlening nodig is. En verder: ga niet in groepen en niet samen voor- of na de rit koffie drinken, voor alles geldt dat afstand houden uiterst belangrijk is en blijft.

  Bron: Nieuwmotor.nl • @Michel-van-Hagen-MRA-Founder

  Daar ben ik het mee eens! Ik blijf ook individuele ritten rijden zolang dit is toegestaan door de overheid. Van dag en nacht in m'n eentje thuiszitten word ik gek. 😵

  I agree with that! I will also continue to ride individual rides as long as this is allowed by the government. Sitting home alone day and night drives me crazy. 😵 • Tot nu toe heb ik me redelijk kunnen inhouden. Ik weet niet hoe lang dat nog lukt..... Groepsafspraken met de motorvrienden zijn wel gecancelled; zo is de Voorjaarsrit niet doorgegaan. Die doen we wel een keertje.

  Daar waar ik woon 😉 heeft de burgemeester gevraagd om risico's te mijden, zodat er geen onnodige belasting op de gezondheidszorg wordt gedaan. Ik heb daar wel oren naar. Want juist nu er voor velen 'het seizoen' begint, ontstaan er risico's. Automobilisten die je niet zien, maar zeker en vooral ook motorrijders die even de routine missen en niet anticiperen op automobilisten die je eventueel niet zien of een bochtje dat net wat scherper is dan de herinnering.

  Lastiger wordt het met mountainbiken. Ik heb al een ritje gedaan. Dat is sowieso al veel minder dan ik gewend ben. Ik heb daar echt moeite mee, om niet te doen (of sterk te minderen).

  Ik verwacht van mezelf dat ik de motor een paar keer uit de garage trek om lekker te poetsen en onderhoud te doen. Om 'm dan weer terug te zetten. Dat gaat me lukken.
  Ik weet zeker dat ik me niet in kan houden met de mountainbike of de racefiets. Helaas. Ik smacht naar de uitdagingen, de uitputting, het zweten.


Log in to reply
 

Ambassadors
Want to participate in the MyRoute-app community, get recognized and grab cool rewards? Perhaps you'd like to become a MRA Ambassador.
ACTIVE USERS
POPULAR TOPICS
MY GROUPS